Aktualności > Plan edycji
sobota, 18 listopada 2017 r.
HARMONOGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI POLMICRO na 2017 r.Uwaga
Informujemy, że poszczególne terminy edycji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Centralnego Ośrodka, o czym Laboratoria zostaną powiadomione na stronie Ośrodka.