Miesięczne Archiwa: październik R

4 postów

II runda programu POLMICRO/SSE 2020

Szanowni Państwo

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i zwiększone z tym obowiązki Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych zaplanowana na listopad II runda programu POLMICRO/SSE 2020 przeznaczonego dla laboratoriów wykonujących diagnostykę zakażeń przewodu pokarmowego nie zostanie przeprowadzona.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

V runda POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że V runda sprawdzianu POLMICRO 2020 odbędzie się w dniach 26.10.2020 od godziny 10:00 – 05.11.2020 do godz. 12.00. Jest to runda teoretyczna, która zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej. Runda ma charakter edukacyjny – jej wyniki nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Świadectw, ale udział w niej jest obowiązkowy.

List wprowadzający w formacie pdf oraz Formularz odpowiedzi POLMICRO 2020/V runda dostępne będą (od 26.10.2020) na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne MIKOLOGIA runda II

Szanowni Państwo

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Programu POLMICRO 2020/MIKOLOGIA runda II. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami prowadzenia Programu POLMICRO/MIKOLOGIA uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników II rundy POLMICRO 2020/M upływa 27 października.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2020.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo sprawozdanie wstępne z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda IV dla zestawu 1 i 2. Numer przesłanego do Państwa zestawu znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników IV rundy POLMICRO 2020 upływa 20 października.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej