Roczne Archiwa: R

22 postów

Wyniki wstępne III rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne III rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda III. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników III rundy POLMICRO 2021 upływa 21 lipca.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

III runda POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Informujemy, że 15 czerwca zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań III rundy POLMICRO 2021.

W ramach III rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy drobnoustroje do oznaczenia lekowrażliwości:

Szczep A – Enterococcus faecium
Szczep B – Staphylococcus aureus
Szczep C – Streptococcus agalactiae

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów!

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 15 czerwca na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 30 czerwca 2021 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki POLMICRO/MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2021/MIKOLOGIA.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne II rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne II rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda II. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2021 upływa 21 maja.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II runda POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem zostały do Państwa wysłane obiekty II rundy POLMICRO 2021 (szczepy drobnoustrojów do identyfikacji). Formularz odpowiedzi będzie dostępny dla uczestników programu w dniach 20-30.04.2021 (do godz.12.00).

Wyniki I rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są wyniki I rundy sprawdzianu Polmicro 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z programu POLMICRO 2021/MIKOLOGIA runda I. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Programu POLMICRO/MIKOLOGIA uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2021/M upływa 21 kwietnia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2021/I

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda I.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie przeprowadzona I RUNDA POLMICRO 2021 (test jednokrotnego wyboru). Test będzie dostępny dla uczestników programu w dniach 16-23.03.2021 (do godz.12.00).

Sprawdzian jest dostępny dla uczestnika tylko raz, a po jego zakończeniu nie będzie możliwości zmiany udzielonych odpowiedzi.

Przydatne linki:

  1. https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/QC/v_11.0_EUCAST_QC_tables_routine_and_extended_QC_pdf.pdf
  2. https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_11.0_Breakpoint_Tables.pdf

Przypominamy także o zmianach w programie POLMICRO w roku 2021:

Procedura Programu Badań Biegłości POLMICRO (PO-02)

Obsługa konta uczestnika w serwisie POLMICRO (IO-01/PO-02)

I RUNDA POLMICRO/MIKOLOGIA 2021

Szanowni Państwo

W marcu zostanie przeprowadzona I runda programu POLMICRO/MIKOLOGIA 2021, przeznaczonego dla Laboratoriów wykonujących identyfikację grzybów drożdżopodobnych.

W ramach I rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 5 drobnoustrojów (wyłącznie do identyfikacji).

Obiekty badań będą rozesłane 23 marca przesyłką kurierską (DHL).

List wprowadzający do rundy w formacie pdf będzie dostępny (od 23.03.2021) na stronie internetowej COBJDM, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium (nazwa użytkownika z literą „M”).

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upłynie 2 kwietnia 2021 o godzinie 12:00.

Informujemy, że na stronie internetowej Ośrodka w zakładce POLMICRO została opublikowana aktualna wersja Zasad programu POLMICRO/MIKOLOGIA (plik pdf do pobrania) oraz instrukcja Obsługa konta uczestnika w serwisie POLMICRO (plik pdf do pobrania). Prosimy o zapoznanie się  z ich treścią oraz zwrócenie uwagi na zmiany dotyczące zasad przyznawania punktów i oceny.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej