Aktualności

133 postów

Ważne! Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności aktualizacji i uzupełnieniu wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil. Bez ich uzupełnienia wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2022 nie będzie możliwe. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

V runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 18 października zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań V rundy POLMICRO 2022. V runda ma charakter edukacyjny, tzn. udział w niej jest obowiązkowy, ale udzielone odpowiedzi nie są oceniane.

W ramach V rundy otrzymają Państwo zestaw zawierający trzy drobnoustroje: dwa szczepy do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości oraz Campylobacter jejuni wyłącznie do oznaczenia lekowrażliwości.

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów. Zachęcamy do próby wyhodowania i oznaczenia lekowrażliwości szczepu Campylobacter jejuni, nawet jeśli Państwa laboratorium nie prowadzi rutynowej diagnostyki w tym zakresie.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 8 listopada 2022 o godzinie 12.00.

Przypominamy o konieczności aktualizacji i uzupełnieniu wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil. Bez ich uzupełnienia wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2022 nie będzie możliwe. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Koordynatorzy programu POLMICRO

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z objęciem stanowiska p.o. Dyrektora COBJDM przez dr Ewę Młodzińską od 1 października 2022, na stronie internetowej Ośrodka opublikowano aktualną wersję Programu Badań Biegłości POLMICRO (zakładka POLMICRO, plik pdf do pobrania). Zmiany w procedurze dotyczą nowych koordynatorów programu POLMICRO, którymi są obecnie dr n. o zdr. Ewa Młodzińska i mgr anal. med. Joanna Rybicka.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Prosimy o aktualizację i uzupełnienie wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil dostępnej po zalogowaniu w serwisie https://polmicro.edu.pl/ do końca września.

Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

IV runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 6 września zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań IV rundy POLMICRO 2022.

W ramach IV rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć preparatów mikroskopowych (PREPARATY MIKROSKOPOWE PRZED BARWIENIEM NALEŻY UTRWALIĆ!!!).

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upływa 23 września 2022 o godzinie 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki III rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2022 – po zalogowaniu się na konto uczestnika, w zakładce Poprzednie sprawdziany, będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki I rundy POLMICRO 2022/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2022/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne III rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne III rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda III.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki II rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2022. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej