Aktualności

66 postów

Wyniki wstępne I rundy POLMICRO/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo Sprawozdanie wstępne z I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/SSE: Wstępne wyniki dla zestawu 1 oraz Wstępne wyniki dla zestawu 2. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami prowadzenia Programu POLMICRO/SSE uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2020/SSE upływa 4 maja.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO do 30 kwietnia

Szanowni Państwo

Informujemy, że wydłużamy termin wypełnienia Formularza odpowiedzi I rundy POLMICRO do 30 kwietnia 2020 (do godziny 12:00).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

POLMICRO/SSE do 10 kwietnia

Szanowni Państwo

Informujemy, że wydłużamy termin wypełnienia Formularza odpowiedzi I rundy POLMICRO/SSE do 10 kwietnia 2020 (do godziny 12:00).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I RUNDA POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z planem  w marcu zostanie przeprowadzona I RUNDA POLMICRO 2020.

Zaplanowana runda zawierać będzie 6 preparatów mikroskopowych (PREPARATY MIKROSKOPOWE PRZED BARWIENIEM NALEŻY UTRWALIĆ!!!).

Obiekty badań zostały wysłane w dniu 12 marca 2020 r.

Formularz odpowiedzi będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upływa 2 kwietnia 2020 o godzinie 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I RUNDA POLMICRO/SSE 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z planem programu POLMICRO/SSE,  w marcu zostanie przeprowadzona I RUNDA POLMICRO/SSE 2020.

Zaplanowana runda zawierać będzie dwie próbki kontrolne (A i B).

Obiekty badań zostały wysłane w dniu 3 marca 2020 r.

Formularz odpowiedzi dla I rundy POLMICRO/SSE 2020 będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upływa 25 marca 2020 o godzinie 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Nowe zasady dotyczące odwołań

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z nowym Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi programu przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM. Odwołania będą rozpatrywane przed publikacją Sprawozdania końcowego.

więcej informacji

Zmiany w programie POLMICRO

Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie internetowej Ośrodka zostały opublikowane aktualne wersje Programu Badań Biegłości POLMICRO oraz Zasad prowadzenia Programu Badania Biegłości POLMICRO. Pojawiła się również Instrukcja korzystania z aplikacji Ankieta, określająca zasady korzystania ze strony internetowej www.polmicro.edu.pl przez uczestników programu POLMICRO.

Prosimy o zapoznanie się  z ich treścią i zwrócenie uwagi na zmiany zaznaczone czerwoną czcionką.

Harmonogram 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że w zakładce POLMICRO dostępny jest Harmonogram Badań Biegłości na 2020 rok.