Aktualności

110 postów

Wyniki IV rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2021. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że po zalogowaniu na indywidualne konto w serwisie POLMICRO, mogą Państwo edytować dane laboratorium. Zmodyfikowane dane będą widoczne na koncie dopiero po zatwierdzeniu ich przez administratora (Obsługa konta uczestnika w serwisie POLMICRO).

Prosimy o wprowadzanie ewentualnych zmian w nazwach i adresach jednostek do 30 listopada, co usprawni proces przyznawania w grudniu Świadectw i Zaświadczeń za rok 2021.

Zwracamy uwagę na to, że konta uczestników biorących udział w programie POLMICRO, POLMICRO/MIKOLOGIA i POLMICRO/SSE są niezależne. Oznacza to, że dane wprowadzone na jednym koncie nie są automatycznie aktualizowane na pozostałych.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wydłużenie terminu V rundy

Szanowni Państwo

Informujemy, że na prośbę uczestników termin wypełniania formularza V rundy POLMICRO 2021 został wydłużony do 15 listopada 2021 do godz. 12:00.

Przypominamy, że zgodnie z informacjami zawartymi w liście wprowadzającym, runda ma charakter edukacyjny – jej wyniki nie będą oceniane, ale udział w niej jest niezbędny do uzyskania Świadectwa POLMICRO 2021.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

V runda POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Informujemy, że 19 października zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań V rundy POLMICRO 2021. W ramach V rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający cztery drobnoustroje do identyfikacji.

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów!

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 20 października na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Runda ma charakter edukacyjny – jej wyniki nie będą oceniane, ale udział w niej jest obowiązkowy.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 3 listopada 2021 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

IV RUNDA POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Informujemy, że 7 września zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań IV rundy POLMICRO 2021.

Zaplanowana runda zawierać będzie 6 preparatów mikroskopowych (PREPARATY MIKROSKOPOWE PRZED BARWIENIEM NALEŻY UTRWALIĆ!!!).

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upływa 22 września 2021 o godzinie 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki POLMICRO 2021/III

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki III rundy sprawdzianu Polmicro 2021. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne III rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne III rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda III. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników III rundy POLMICRO 2021 upływa 21 lipca.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

III runda POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Informujemy, że 15 czerwca zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań III rundy POLMICRO 2021.

W ramach III rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy drobnoustroje do oznaczenia lekowrażliwości:

Szczep A – Enterococcus faecium
Szczep B – Staphylococcus aureus
Szczep C – Streptococcus agalactiae

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów!

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 15 czerwca na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 30 czerwca 2021 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki POLMICRO/MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2021/MIKOLOGIA.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej