Aktualności > Plan edycji
czwartek, 15 listopada 2018 r.
HARMONOGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI POLMICRO na 2018 r.Uwaga
Informujemy, że poszczególne terminy edycji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Centralnego Ośrodka, o czym Laboratoria zostaną powiadomione na stronie Ośrodka.