Aktualności > Plan edycji
piątek, 24 maja 2019 r.
HARMONOGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI POLMICRO na 2019 r.


Uwaga
Informujemy, że poszczególne terminy edycji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Centralnego Ośrodka, o czym Laboratoria zostaną powiadomione na stronie Ośrodka.