Przyjmowanie i załatwianie spraw

W sprawach dotyczących działalności Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną, faksem oraz poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP).

Wszystkie dane teleadresowe umieszczono w zakładce Kontakt.