Kontakt

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

sekretariat@polmicro.edu.pl
tel.fax: 22 851 52 06

Sprawy dotyczące programu POLMICRO:
sprawdzian@polmicro.edu.pl
tel./fax: 22 841 58 34

Dyrektor
dr n. o zdr. Ewa Młodzińska
emlodzinska@polmicro.edu.pl

Główna Księgowa
Agnieszka Leszczyk
aleszczyk@polmicro.edu.pl
tel. 22 841 00 90

Kierownik Samodzielnej Pracowni
Mikrobiologii i Epidemiologii

Joanna Rybicka

Starszy Asystent
Anna Mikołajczyk

Asystent
Alena Siniauskaya

Asystent
Weronika Puzia

Starszy Technik
Monika Fortuna

Informatyk
Marcin Harasimiuk

Inspektor ochrony danych osobowych
Michał Broda