Programy POLMICRO

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej od 1997 roku zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych. Obecnie realizowane są trzy typy sprawdzianów:
Program POLMICRO w  zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń
Program POLMICRO/MIKOLOGIA w zakresie identyfikacji grzybów drożdżopodobnych
Program POLMICRO/SSE w zakresie diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego

Celem organizowanych sprawdzianów jest ciągła i systematyczna ocena jakości pracy diagnostycznej laboratoriów mikrobiologicznych oraz poprawa poziomu diagnostyki. W poszczególnych rundach programu poruszane są problemy z zakresu klinicznej diagnostyki mikrobiologicznej. Zagadnienia obejmują również aktualnie dominujące wśród bakterii mechanizmy oporności oraz najczęstsze problemy diagnostyczne wynikające z zastosowania metod i oceny ich wyników. Programy pełnią także rolę edukacyjną. Dobór obiektów badania jest dostosowany do bieżącej sytuacji epidemiologicznej kraju i uwzględnia drobnoustroje, z którymi laboratoria mikrobiologiczne spotykają się w rutynowej pracy. W komentarzu organizatorów, dołączanym do Sprawozdania końcowego, omawiane są najczęstsze błędy diagnostyczne oraz propozycje ich wyeliminowania.

Instrukcja korzystania z indywidualnego konta uczestnika (Aplikacja Ankieta)

Program POLMICRO
Program POLMICRO (wersja z dnia: 04.02.2020)
Zasady prowadzenia Programu POLMICRO
Aktualny wzór świadectwa POLMICRO
Aktualny wzór zaświadczenia POLMICRO

Program POLMICRO/MIKOLOGIA
Zasady prowadzenia Programu POLMICRO/MIKOLOGIA
Wzór zaświadczenia POLMICRO/MIKOLOGIA

Program POLMICRO/SSE
Zasady prowadzenia Programu POLMICRO/SSE
Wzór zaświadczenia POLMICRO/SSE