Programy POLMICRO

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej od 1997 roku zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych. Obecnie realizowane są trzy typy sprawdzianów:
Program POLMICRO w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń
Program POLMICRO/MIKOLOGIA w zakresie identyfikacji grzybów drożdżopodobnych
Program POLMICRO/SSE w zakresie diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego

Celem organizowanych sprawdzianów jest ciągła i systematyczna ocena jakości pracy diagnostycznej laboratoriów mikrobiologicznych oraz poprawa poziomu diagnostyki. W poszczególnych rundach programu poruszane są problemy z zakresu klinicznej diagnostyki mikrobiologicznej. Zagadnienia obejmują również aktualnie dominujące wśród bakterii mechanizmy oporności oraz najczęstsze problemy diagnostyczne wynikające z zastosowania metod i oceny ich wyników. Programy pełnią także rolę edukacyjną. Dobór obiektów badań jest dostosowany do bieżącej sytuacji epidemiologicznej kraju i uwzględnia drobnoustroje, z którymi laboratoria mikrobiologiczne spotykają się w rutynowej pracy. W komentarzu organizatora, dołączanym do Sprawozdania końcowego, omawiane są najczęstsze błędy diagnostyczne oraz propozycje ich wyeliminowania.

Program POLMICRO
Zasady programu POLMICRO
Wzór świadectwa
Wzór zaświadczenia

Program POLMICRO/MIKOLOGIA
Zasady programu POLMICRO/MIKOLOGIA
Wzór zaświadczenia

Program POLMICRO/SSE
Zasady programu POLMICRO/SSE
Wzór zaświadczenia

Instrukcja korzystania z konta uczestnika w serwisie POLMICRO