Formularze

Zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres:
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 (bud. 20A)

Uczestnik ma możliwość aktualizacji danych jednostki po zalogowaniu do serwisu POLMICRO. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi indywidualnego konta uczestnika znajdują się w instrukcji Obsługa konta uczestnika w serwisie POLMICRO.

Program POLMICRO
Formularz zgłoszeniowy do programu POLMICRO
Formularz rezygnacji/zawieszenia udziału w programie POLMICRO
Formularz odwołania się od wyników POLMICRO

Program POLMICRO/MIKOLOGIA
Formularz zgłoszeniowy do programu POLMICRO/MIKOLOGIA
Formularz rezygnacji/zawieszenia udziału w programie POLMICRO/MIKOLOGIA
Formularz odwołania się od wyników POLMICRO/MIKOLOGIA

Program POLMICRO/SSE
Formularz zgłoszeniowy do programu POLMICRO/SSE
Formularz rezygnacji/zawieszenia udziału w programie POLMICRO/SSE
Formularz odwołania się od wyników POLMICRO/SSE