Redakcja

Za treść Biuletynu odpowiada:
Anna Mikołajczyk
amikolajczyk@polmicro.edu.pl

Informację umieścił:
Marcin Harasimiuk
informatyk@polmicro.edu.pl