Redakcja

Za treść Biuletynu odpowiada:
mgr Ewa Młodzińska
emlodzinska@polmicro.edu.pl

Informację umieścił:
Marcin Harasimiuk
informatyk@polmicro.edu.pl