Aktualności

152 postów

Wyniki wstępne POLMICRO 2024/I

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2024. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo Sprawozdanie Wstępne z I rundy POLMICRO 2024.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO/MIKOLOGIA 2024

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2024/MIKOLOGIA.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć obiektów badań do identyfikacji.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO/SSE 2024

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2024/SSE.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy szczepy pochodzące z zakażeń przewodu pokarmowego. Zadaniem Państwa jest identyfikacja przesłanych izolatów zgodnie z zakresem wskazanym w zgłoszeniu do programu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO 2024

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie przeprowadzona I runda POLMICRO 2024 (dziesięć pytań jednokrotnego wyboru). Test będzie dostępny dla uczestników programu po zalogowaniu w dniach 18-26.03.2024 (do godz.12.00).

Sprawdzian jest dostępny dla uczestnika tylko raz, a po jego zakończeniu nie będzie możliwości zmiany udzielonych odpowiedzi.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Świadectwa i zaświadczenia 2023

Szanowni Państwo

Przypominamy, że świadectwa POLMICRO 2023 oraz zaświadczenia POLMICRO 2023, POLMICRO/MIKOLOGIA 2023 i POLMICRO/SSE 2023 zostały wygenerowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

Szkolenie

Szanowni Państwo

Zapraszamy uczestników programu POLMICRO na bezpłatne szkolenie stacjonarne „Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO”, które odbędzie się w siedzibie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie 14 grudnia 2023 w godz. 12-15.

Szkolenie kierowane jest do nowych pracowników laboratoriów uczestniczących w programie POLMICRO i będzie dotyczyło roli zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, zasad programu POLMICRO, praktycznych wskazówek dot. przebiegu programu i obsługi konta uczestnika w serwisie COBJDM.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie mailowe (w tytule maila proszę wpisać „SZKOLENIE”) na adres sprawdzian@polmicro.edu.pl do 10 grudnia 2023. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer uczestnika programu (…L…) i dane laboratorium
  3. Telefon kontaktowy

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie rozesłane 11 grudnia 2023. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczny kontakt. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2023/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne V rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/V.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratoriów

Prosimy o sprawdzenie czy dane laboratorium/zakładu na Państwa koncie są kompletne i aktualne. Niekompletne dane uniemożliwią wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2023. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

V runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 24 października zostały wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań V rundy POLMICRO 2023. Runda ma charakter edukacyjny. W ramach V rundy otrzymają Państwo zestaw zawierający 3 obiekty badań. Do czasu rozpoczęcia badania podłoża transportowe ze szczepami należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upływa 10 listopada 2023 o godz. 12.00.