Wyniki wstępne – runda II i III

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2024.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo:
Sprawozdanie Wstępne – runda 2024/II
Sprawozdanie Wstępne – runda 2024/III

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej