Sprawdzian Polmicro

118 postów

IV runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 18 września zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań IV rundy POLMICRO 2023.

W ramach IV rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 5 preparatów mikroskopowych (preparaty mikroskopowe przez barwieniem należy utrwalić!).

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIA WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2023/ Runda II i III.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II i III runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 12-13 czerwca zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań II i III rundy POLMICRO 2023.

W ramach II rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 5 obiektów badań do identyfikacji.

W ramach III rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 3 szczepy wyłącznie do badania lekowrażliwości:

Szczep A – Enterobacter cloacae
Szczep B – Staphylococcus aureus
Szczep C – Enterococcus faecalis

Obiekty badań obu rund zostaną do Państwa wysłane wspólną przesyłką kurierską – wszystkie obiekty w jednej przesyłce.

Listy wstępne oraz formularze odpowiedzi będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2023/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2023/M.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/I/M.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/MIKOLOGIA.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2023/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2023/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/I/SSE.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/SSE.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO/SSE 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 17 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2023/SSE.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy szczepy pochodzące z zakażeń przewodu pokarmowego. Zadaniem Państwa jest identyfikacja przesłanych izolatów zgodnie z zakresem wskazanym w zgłoszeniu do programu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO/MIKOLOGIA 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 17 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2023/MIKOLOGIA.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć obiektów badań do identyfikacji.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2023/I

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/I.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie przeprowadzona I RUNDA POLMICRO 2023 (dziesięć pytań jednokrotnego wyboru). Test będzie dostępny dla uczestników programu po zalogowaniu w dniach 20-24.03.2023 (do godz.12.00).

Sprawdzian jest dostępny dla uczestnika tylko raz, a po jego zakończeniu nie będzie możliwości zmiany udzielonych odpowiedzi.

Przypominamy, że warunkiem udostępnienia formularza odpowiedzi I rundy POLMICRO 2023 jest wypełnienie krótkiej ankiety przygotowanej na polecenie Ministerstwa Zdrowia, którą po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce „aktualne sprawdziany”.