Sprawdzian Polmicro

44 postów

Wyniki II i III rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM dostępne są wyniki II i III rundy sprawdzianu POLMICRO 2020. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2020/MIKOLOGIA runda I

Szanowni Państwo

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Programu POLMICRO 2020/MIKOLOGIA runda I. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami prowadzenia Programu POLMICRO/MIKOLOGIA uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2020/M upływa 28 lipca.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne II i III rundy sprawdzianu POLMICRO 2020.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda II oraz SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda III. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników II i III rundy POLMICRO 2020 upływa 13 lipca.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I RUNDA POLMICRO/MIKOLOGIA 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rozpoczynamy I rundę programu POLMICRO/MIKOLOGIA 2020, przeznaczonego dla Laboratoriów wykonujących identyfikację grzybów drożdżopodobnych. Przesyłamy zestaw zawierający dwa drobnoustroje (wyłącznie do identyfikacji).

Obiekty badań będą rozesłane 22 i 23  czerwca przesyłką kurierską (Pocztex – kurier ekspres 24).

List wprowadzający w formacie pdf oraz Formularz odpowiedzi POLMICRO/MIKOLOGIA 2020/ I runda dostępne będą (od 23.06.2020) na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium (nazwa użytkownika z literą „M”).

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upływa 7 lipca 2020 o godzinie 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

List wprowadzający do II i III rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu na konto użytkownika w zakładce „aktualny sprawdzian” dostępne są dwie rundy POLMICRO/2020.

Listy wprowadzające dostępne są w formacie pdf po wejściu w zakładkę rundy.

Wysyłka II i III rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że 3 czerwca wysłane do Państwa zostaną przesyłki kurierskie (Pocztex – kurier ekspres 24) z obiektami badań II i III rundy POLMICRO 2020.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II i III RUNDA POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

II RUNDA POLMICRO 2020 oraz III RUNDA POLMICRO 2020 zaplanowane na maj 2020 ze względu na przedłużające się ustalenia dotyczące przesyłek kurierskich zostaną przeprowadzone w pierwszych dniach czerwca. O dokładnej dacie poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Obiekty badań obu rund zostaną do Państwa wysłane wspólną przesyłką kurierską – wszystkie obiekty w jednej przesyłce.

Runda II zawierać będzie 3 szczepy drobnoustrojów wymagających wyłącznie do identyfikacji.

Runda III zawierać będzie 3 szczepy drobnoustrojów wyłącznie do badania lekowrażliwości:

Szczep A – Streptococcus pneumoniae
Szczep B – Haemophilus influenzae
Szczep C – Streptococcus pyogenes

Bardzo prosimy nie zwlekać z ożywieniem szczepów. 

Listy wstępne oraz formularze odpowiedzi będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki I rundy POLMICRO 2020/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/SSE. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Nowe zasady dotyczące odwołań


Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z nowym Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi programu przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM. Odwołania będą rozpatrywane przed publikacją Sprawozdania końcowego.

więcej informacji

Wyniki wstępne I runda POLMICRO

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda I. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2020 upływa 20 maja.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej