Sprawdzian Polmicro

88 postów

I runda POLMICRO/SSE 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 23 maja zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2022/SSE.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy szczepy A, B i C pochodzące z zakażeń przewodu pokarmowego. Zadaniem Państwa jest identyfikacja przesłanych izolatów zgodnie z zakresem wskazanym w zgłoszeniu do programu.

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów!

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 24 maja na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 10 czerwca 2022 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 25 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań II rundy POLMICRO 2022. W ramach II rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć drobnoustrojów do identyfikacji.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 26 kwietnia na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 17 maja 2022 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne I runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda I po korekcie oraz wyjaśnienie do korekty.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

I runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie przeprowadzona I RUNDA POLMICRO 2022 (dziesięć pytań jednokrotnego wyboru). Test będzie dostępny dla uczestników programu w dniach 15-22.03.2022 (do godz.12.00).

Sprawdzian jest dostępny dla uczestnika tylko raz, a po jego zakończeniu nie będzie możliwości zmiany udzielonych odpowiedzi.

Wyniki POLMICRO 2021/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są wyniki I rundy POLMICRO/SSE 2021. Po zalogowaniu, w zakładce Informacje, znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany mogą się Państwo zapoznać z oceną końcową.

Zaświadczenie za rok 2021 w formie pdf znajduje się w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2021/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z programu POLMICRO/SSE 2021 Runda I.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/SSE.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO SSE

Szanowni Państwo

Informujemy, że 22 listopada zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2021/SSE.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy szczepy A, B i C pochodzące z zakażeń przewodu pokarmowego. Zadaniem Państwa jest identyfikacja przesłanych izolatów zgodnie z zakresem wskazanym w zgłoszeniu do programu.

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów!

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 23 listopada na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 10 grudnia 2021 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej