Wyniki wstępne POLMICRO 2024/I

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2024. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo Sprawozdanie Wstępne z I rundy POLMICRO 2024.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej