Realizowane programy

Centralny Ośrodek organizuje Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO.

Celem Programu jest ocena poprzez porównania międzylaboratoryjne kompetencji uczestników w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej, w tym identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń, oznaczania lekowrażliwości i wykrywania mechanizmów oporności na leki drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka oraz oceny i interpretacji preparatów mikroskopowych
z materiałów klinicznych i hodowli.

POLMICRO jest jednym z narodowych, zewnętrznych sprawdzianów jakości, podobnym do innych, miedzylaboratoryjnych programów organizowanych na całym świecie, który nie tylko umożliwia porównanie poziomu diagnostyki między laboratoriami całego kraju, ale również pozwala na niezależną ocenę skuteczności prowadzonej w laboratorium wewnętrznej kontroli jakości. Niektóre laboratoria objęte programem POLMICRO uczestniczą równocześnie w zagranicznych sprawdzianach jakości. Jednak tym, co wyróżnia sprawdzian POLMICRO to, że jest dostosowany do bieżącej sytuacji epidemiologicznej kraju, dobór szczepów uwzględnia dominujące wśród drobnoustrojów mechanizmy oporności.