Zabezpieczenie Polmicro

Poufność sprawdzianu

Uczestnik biorący udział w Programie ma indywidualne konto, do którego otrzymuje login oraz hasło. Login jest symbolem laboratorium w formie kodu xxLxx (xxMxx lub xxSxx), pozwalającym na jego identyfikację wyłącznie z poziomu Organizatora. Sprawozdania zawierające wyniki laboratorium są dostępne po uprzednim zalogowaniu się na stronie COBJDM z wykorzystaniem indywidualnego kodu oraz hasła.

W publikacjach i sprawozdaniach udostępniane są wyłącznie zbiorcze dane statystyczne, dotyczące poszczególnych grup laboratoriów.

Bezpieczeństwo

Otrzymane w ramach sprawdzianu próbki materiału biologicznego, należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaźny i przestrzegać ogólnie przyjętych zasad higieny i bezpieczeństwa.