Wyniki POLMICRO 2024/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2024/SSE.
Sprawozdanie końcowe i pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu jest dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej