Miesięczne Archiwa: kwiecień R

2 postów

Wyniki wstępne I rundy POLMICRO/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo Sprawozdanie wstępne z I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/SSE: Wstępne wyniki dla zestawu 1 oraz Wstępne wyniki dla zestawu 2. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami prowadzenia Programu POLMICRO/SSE uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2020/SSE upływa 4 maja.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej