Roczne Archiwa: R

38 postów

Wyniki POLMICRO 2020/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki V rundy sprawdzianu Polmicro 2020. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Świadectwa i zaświadczenia 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że świadectwa POLMICRO 2020 oraz zaświadczenia POLMICRO 2020, POLMICRO/MIKOLOGIA 2020 i POLMICRO/SSE 2020 zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk (pdf) do końca bieżącego tygodnia.

Dokumenty są generowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

II runda programu POLMICRO/SSE 2020

Szanowni Państwo

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i zwiększone z tym obowiązki Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych zaplanowana na listopad II runda programu POLMICRO/SSE 2020 przeznaczonego dla laboratoriów wykonujących diagnostykę zakażeń przewodu pokarmowego nie zostanie przeprowadzona.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

V runda POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że V runda sprawdzianu POLMICRO 2020 odbędzie się w dniach 26.10.2020 od godziny 10:00 – 05.11.2020 do godz. 12.00. Jest to runda teoretyczna, która zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej. Runda ma charakter edukacyjny – jej wyniki nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Świadectw, ale udział w niej jest obowiązkowy.

List wprowadzający w formacie pdf oraz Formularz odpowiedzi POLMICRO 2020/V runda dostępne będą (od 26.10.2020) na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne MIKOLOGIA runda II

Szanowni Państwo

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Programu POLMICRO 2020/MIKOLOGIA runda II. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami prowadzenia Programu POLMICRO/MIKOLOGIA uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników II rundy POLMICRO 2020/M upływa 27 października.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej