Wyniki II rundy POLMICRO 2020/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM dostępne są wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/MIKOLOGIA. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej