Świadectwa i zaświadczenia 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że świadectwa POLMICRO 2020 oraz zaświadczenia POLMICRO 2020, POLMICRO/MIKOLOGIA 2020 i POLMICRO/SSE 2020 zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk (pdf) do końca bieżącego tygodnia.

Dokumenty są generowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.