V runda POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że V runda sprawdzianu POLMICRO 2020 odbędzie się w dniach 26.10.2020 od godziny 10:00 – 05.11.2020 do godz. 12.00. Jest to runda teoretyczna, która zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej. Runda ma charakter edukacyjny – jej wyniki nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Świadectw, ale udział w niej jest obowiązkowy.

List wprowadzający w formacie pdf oraz Formularz odpowiedzi POLMICRO 2020/V runda dostępne będą (od 26.10.2020) na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej