Wyniki wstępne V rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne V rundy sprawdzianu POLMICRO 2020 (runda edukacyjna).

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo sprawozdanie wstępne z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda V.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej