Miesięczne Archiwa: kwiecień R

2 postów

Wyniki I rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2022. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 25 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań II rundy POLMICRO 2022. W ramach II rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć drobnoustrojów do identyfikacji.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 26 kwietnia na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 17 maja 2022 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej