Roczne Archiwa: R

25 postów

Wyniki POLMICRO 2022/I/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2022/MIKOLOGIA. Sprawozdanie końcowe z programu POLMICRO 2022/I/M znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany – dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.  Pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu zostanie opublikowane w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Świadectwa i zaświadczenia 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że świadectwa POLMICRO 2022 oraz zaświadczenia POLMICRO 2022, POLMICRO/MIKOLOGIA 2022 i POLMICRO/SSE 2022 zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk (pdf).

Dokumenty są generowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

Świadectwa będą Państwu sukcesywnie udostępniane 12 i 13 grudnia. W następnej kolejności udostępniane będą zaświadczenia o uczestnictwie w POLMICRO 2022 dla laboratoriów, którym nie zostało przyznane świadectwo oraz uczestnikom programów POLMICRO/SSE i POLMICRO/MIKOLOGIA.

Wyniki POLMICRO 2022/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2022. Sprawozdanie końcowe z badań biegłości POLMICRO 2022/V znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany – dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.  Pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu zostanie opublikowane w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO/MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2022/MIKOLOGIA.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2022/I/M.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/MIKOLOGIA.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO/MIKOLOGIA 2022

Informujemy, że wczoraj zostały wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań I rundy POLMICRO/MIKOLOGIA 2022.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 1 grudnia 2022 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Ważne! Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności aktualizacji i uzupełnieniu wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil. Bez ich uzupełnienia wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2022 nie będzie możliwe. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

V runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 18 października zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań V rundy POLMICRO 2022. V runda ma charakter edukacyjny, tzn. udział w niej jest obowiązkowy, ale udzielone odpowiedzi nie są oceniane.

W ramach V rundy otrzymają Państwo zestaw zawierający trzy drobnoustroje: dwa szczepy do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości oraz Campylobacter jejuni wyłącznie do oznaczenia lekowrażliwości.

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów. Zachęcamy do próby wyhodowania i oznaczenia lekowrażliwości szczepu Campylobacter jejuni, nawet jeśli Państwa laboratorium nie prowadzi rutynowej diagnostyki w tym zakresie.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 8 listopada 2022 o godzinie 12.00.

Przypominamy o konieczności aktualizacji i uzupełnieniu wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil. Bez ich uzupełnienia wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2022 nie będzie możliwe. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Koordynatorzy programu POLMICRO

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z objęciem stanowiska p.o. Dyrektora COBJDM przez dr Ewę Młodzińską od 1 października 2022, na stronie internetowej Ośrodka opublikowano aktualną wersję Programu Badań Biegłości POLMICRO (zakładka POLMICRO, plik pdf do pobrania). Zmiany w procedurze dotyczą nowych koordynatorów programu POLMICRO, którymi są obecnie dr n. o zdr. Ewa Młodzińska i mgr anal. med. Joanna Rybicka.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Prosimy o aktualizację i uzupełnienie wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil dostępnej po zalogowaniu w serwisie https://polmicro.edu.pl/ do końca września.

Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej