Roczne Archiwa: R

18 postów

Zmiana na stanowisku Dyrektora COBJDM – List Profesor Walerii Hryniewicz

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

Po 25 latach kierowania Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, czyli od początku jego powstania do chwili obecnej,  podjęłam decyzję o odejściu.

Pierwszym sukcesem, po długich staraniach, było przekonanie ówczesnego Ministra Zdrowia prof. dr hab. med. Jacka Żochowskiego do powołania Ośrodka jako samodzielnej jednostki. Jego tworzenie nie było łatwe, a wielką pomoc otrzymałam od Koleżanek i Kolegów z Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. W trakcie tego ćwierćwiecza prowadzony przez Ośrodek program POLMICRO ulegał zmianom i poszerzał się o kolejne obszary. Wszyscy wspólnie uczyliśmy się jak poprawnie diagnozować  patogeny, a szczególnie coraz to nowe mechanizmy ich oporności na antybiotyki. Mam nadzieję, że program POLMICRO istotnie przyczynił się do podniesienia standardów diagnostyki mikrobiologicznej w Polsce.

Dziękuję za te wspólne, ciekawe i inspirujące lata życząc Państwu dalszych sukcesów w pracy i poza nią.

Od dnia 1 października funkcję p.o. dyrektora COBJDM będzie pełniła dr n. o zdr. Ewa Młodzińska i jestem przekonana, że Ośrodek pod Jej kierownictwem będzie się dalej rozwijał.

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Prosimy o aktualizację i uzupełnienie wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil dostępnej po zalogowaniu w serwisie https://polmicro.edu.pl/ do końca września.

Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

IV runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 6 września zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań IV rundy POLMICRO 2022.

W ramach IV rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć preparatów mikroskopowych (PREPARATY MIKROSKOPOWE PRZED BARWIENIEM NALEŻY UTRWALIĆ!!!).

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upływa 23 września 2022 o godzinie 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki III rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2022 – po zalogowaniu się na konto uczestnika, w zakładce Poprzednie sprawdziany, będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki I rundy POLMICRO 2022/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2022/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne III rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne III rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda III.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki II rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2022. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne I runda SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2022/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo WYNIKI WSTĘPNE z programu POLMICRO 2022/SSE Runda I. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

III runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 6 czerwca zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań III rundy POLMICRO 2022.

W ramach III rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający cztery drobnoustroje do oznaczenia lekowrażliwości:

Szczep A – Citrobacter freundii
Szczep B – Serratia marcescens
Szczep C – Acinetobacter baumannii
Szczep D – Klebsiella oxytoca

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 6 czerwca na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 29 czerwca 2022 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej