Wyniki POLMICRO 2022/I/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2022/MIKOLOGIA. Sprawozdanie końcowe z programu POLMICRO 2022/I/M znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany – dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.  Pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu zostanie opublikowane w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej