Świadectwa i zaświadczenia 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że świadectwa POLMICRO 2022 oraz zaświadczenia POLMICRO 2022, POLMICRO/MIKOLOGIA 2022 i POLMICRO/SSE 2022 zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk (pdf).

Dokumenty są generowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

Świadectwa będą Państwu sukcesywnie udostępniane 12 i 13 grudnia. W następnej kolejności udostępniane będą zaświadczenia o uczestnictwie w POLMICRO 2022 dla laboratoriów, którym nie zostało przyznane świadectwo oraz uczestnikom programów POLMICRO/SSE i POLMICRO/MIKOLOGIA.