Wyniki POLMICRO 2022/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2022. Sprawozdanie końcowe z badań biegłości POLMICRO 2022/V znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany – dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.  Pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu zostanie opublikowane w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej