Dzienne Archiwa: 12 grudnia 2022

2 postów

Świadectwa i zaświadczenia 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że świadectwa POLMICRO 2022 oraz zaświadczenia POLMICRO 2022, POLMICRO/MIKOLOGIA 2022 i POLMICRO/SSE 2022 zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom w formacie umożliwiającym samodzielny wydruk (pdf).

Dokumenty są generowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

Świadectwa będą Państwu sukcesywnie udostępniane 12 i 13 grudnia. W następnej kolejności udostępniane będą zaświadczenia o uczestnictwie w POLMICRO 2022 dla laboratoriów, którym nie zostało przyznane świadectwo oraz uczestnikom programów POLMICRO/SSE i POLMICRO/MIKOLOGIA.

Wyniki POLMICRO 2022/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2022. Sprawozdanie końcowe z badań biegłości POLMICRO 2022/V znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany – dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.  Pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu zostanie opublikowane w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej