Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Prosimy o aktualizację i uzupełnienie wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil dostępnej po zalogowaniu w serwisie https://polmicro.edu.pl/ do końca września.

Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej