Miesięczne Archiwa: listopad R

4 postów

POLMICRO 2018/MIKOLOGIA RUNDA PILOTAŻOWA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z planowaną na przyszły rok organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO/MIKOLOGIA, udostępniamy rundę pilotażową w wersji elektronicznej. Jej wyniki nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Świadectw.

Ankieta POLMICRO 2018/MIKOLOGIA RUNDA PILOTAŻOWA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, od 04.12.2018 do 10.12.2018 do godz. 12.00, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratoria, które wypełniły ankietę wstępną, dotyczącą zakresu przeprowadzanych rutynowo badań mikologicznych.

Laboratoria, które nie przesłały ankiety, ale są zainteresowane udziałem w Programie POLMICRO/Mikologia w przyszłym roku, prosimy o wypełnienie formularza Polmicro/Mikologia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Runda VI Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Jak co roku w dniach 12-18 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego ostatni dzień jest także Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Okres skuteczności antybiotyków dobiega końca.
Wielokierunkowe działania muszą być podjęte natychmiast.


Podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Antybiotyków pierwsze 5 dni zostanie poświęconych 5 strategiom GAP (globalnego planu działania w walce z lekoopornością drobnoustrojów):12 listopada 2018, Dzień 1 – Podnoszenie świadomości i zmiana nawyków13 listopada 2018, Dzień 2 – Globalny nadzór i badania14 listopada 2018, Dzień 3 – Zapobieganie i kontrola zakażeń, WASH (czysta woda, poprawa warunków sanitarnych i higiena) i środowisko15 listopada 2018, Dzień 4 – Optymalizacja zużycia antybiotyków w medycynie i weterynarii16 listopada 2018, Dzień 5 – Inwestycje i prace badawczo-rozwojowe dotyczące lekooporności drobnoustrojów
Więcej informacji i materiały edukacyjne na stronach:
www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week
antybiotyki.edu.pl/edwa/
antibiotic.ecdc.europa.eu/pl/informacje

Film ze strony EDC

Tematem przewodnim tegorocznego Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada), podobnie jak w ubiegłych latach, będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa, jak i pracowników służby zdrowia.

Warsztaty Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków “Szkoła Mikrobiologii Klinicznej”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków “Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” w wersji on-line, w ramach których odbędą się dwie sesje tematyczne w formie trzech oddzielnych warsztatów.

– Warsztat I 19-25.11.2018 r.
– Warsztat II 26.11-2.12.2018 r.
– Warsztat III 3-10.12.2018 r.

Za udział w każdym z warsztatów zostaną wystawione oddzielne certyfikaty. (diagności laboratoryjni i lekarze – po 2 punkty edukacyjne za każdy warsztat) 

PROGRAM i REJESTRACJA na stronie www.antybiotyki.edu.pl