Roczne Archiwa: R

11 postów

Informacja dotycząca przyznawania świadectw POLMICRO 2018

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Podmiotów Leczniczych posiadających w swoich strukturach medyczne laboratoria mikrobiologiczne i Kierownicy medycznych laboratoriów mikrobiologicznych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w kwestii Świadectw potwierdzających uzyskanie pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznej – Program POLMICRO 2018, informujemy, że do dnia 24 grudnia 2018r. Laboratoria otrzymają wersję elektroniczną Świadectw za rok 2018 (drogą e-mailową na adresy wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym/Aktualizacyjnym)

Takie rozwiązanie umożliwi Jednostkom ubieganie się o wzrost wartości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2019 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017r. (Dz.U. z 2017 poz. 1789). 

Oryginały Świadectw za rok 2018 zostaną przekazane pocztą w pierwszych dniach stycznia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że Zaświadczenia potwierdzające udział w Programie POLMICRO 2018 Laboratoriów, które nie uzyskały w br. Świadectwa POLMICRO, przesłane zostaną pocztą w I-szej połowie stycznia 2019r. 

Z wyrazami szacunku
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Runda Pilotażowa/MIKOLOGIA Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki pilotażowej rundy sprawdzianu POLMICRO 2018/MIKOLOGIA. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Runda V Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki V tury sprawdzianu Polmicro 2018. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADECTW POLMICRO 2018

Świadectwa uzyskania pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO przyznawane są laboratoriom uczestniczącym w programie, które uzyskały wyniki pozytywne we wszystkich rundach programu POLMICRO organizowanych w danym roku.

Po podsumowaniu wyników programu POLMICRO 2018, z dniem 31 grudnia 2018 zostaną przyznane Świadectwa POLMICRO 2018 (zachowają ważność do 31.12.2019).

Laboratoria, które nie przystąpiły do wszystkich rund programu POLMICRO 2018 lub uzyskały co najmniej jedną ocenę negatywną w danym roku, otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskanych wynikach.

POLMICRO 2018/MIKOLOGIA RUNDA PILOTAŻOWA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z planowaną na przyszły rok organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO/MIKOLOGIA, udostępniamy rundę pilotażową w wersji elektronicznej. Jej wyniki nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Świadectw.

Ankieta POLMICRO 2018/MIKOLOGIA RUNDA PILOTAŻOWA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, od 04.12.2018 do 10.12.2018 do godz. 12.00, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratoria, które wypełniły ankietę wstępną, dotyczącą zakresu przeprowadzanych rutynowo badań mikologicznych.

Laboratoria, które nie przesłały ankiety, ale są zainteresowane udziałem w Programie POLMICRO/Mikologia w przyszłym roku, prosimy o wypełnienie formularza Polmicro/Mikologia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Runda VI Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Jak co roku w dniach 12-18 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego ostatni dzień jest także Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Okres skuteczności antybiotyków dobiega końca.
Wielokierunkowe działania muszą być podjęte natychmiast.


Podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Antybiotyków pierwsze 5 dni zostanie poświęconych 5 strategiom GAP (globalnego planu działania w walce z lekoopornością drobnoustrojów):12 listopada 2018, Dzień 1 – Podnoszenie świadomości i zmiana nawyków13 listopada 2018, Dzień 2 – Globalny nadzór i badania14 listopada 2018, Dzień 3 – Zapobieganie i kontrola zakażeń, WASH (czysta woda, poprawa warunków sanitarnych i higiena) i środowisko15 listopada 2018, Dzień 4 – Optymalizacja zużycia antybiotyków w medycynie i weterynarii16 listopada 2018, Dzień 5 – Inwestycje i prace badawczo-rozwojowe dotyczące lekooporności drobnoustrojów
Więcej informacji i materiały edukacyjne na stronach:
www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week
antybiotyki.edu.pl/edwa/
antibiotic.ecdc.europa.eu/pl/informacje

Film ze strony EDC

Tematem przewodnim tegorocznego Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada), podobnie jak w ubiegłych latach, będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa, jak i pracowników służby zdrowia.

Warsztaty Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków “Szkoła Mikrobiologii Klinicznej”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków “Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” w wersji on-line, w ramach których odbędą się dwie sesje tematyczne w formie trzech oddzielnych warsztatów.

– Warsztat I 19-25.11.2018 r.
– Warsztat II 26.11-2.12.2018 r.
– Warsztat III 3-10.12.2018 r.

Za udział w każdym z warsztatów zostaną wystawione oddzielne certyfikaty. (diagności laboratoryjni i lekarze – po 2 punkty edukacyjne za każdy warsztat) 

PROGRAM i REJESTRACJA na stronie www.antybiotyki.edu.pl

Runda IV Polmicro 2018

Runda IV Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2018. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Polmicro/Mikologia

Szanowni Państwo

W związku z planowaną organizacją Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO z zakresu mikologii, prosimy Laboratoria wykonujące rutynowo badania z zakresu diagnostyki mikologicznej o wypełnienie załączonej poniżej ankiety wstępnej.

Ankieta ma na celu zapoznanie się Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej z zakresem badań mikologicznych przeprowadzanych rutynowo w Państwa laboratoriach oraz wynikających z nich potrzeb przeprowadzania kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Informacje podane przez Państwa w ankiecie nie są równoznaczne z deklaracją poziomu uczestnictwa w POLMICRO/MIKOLOGIA.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Ankieta Polmicro/Mikologia