Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Jak co roku w dniach 12-18 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego ostatni dzień jest także Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Okres skuteczności antybiotyków dobiega końca.
Wielokierunkowe działania muszą być podjęte natychmiast.


Podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Antybiotyków pierwsze 5 dni zostanie poświęconych 5 strategiom GAP (globalnego planu działania w walce z lekoopornością drobnoustrojów):12 listopada 2018, Dzień 1 – Podnoszenie świadomości i zmiana nawyków13 listopada 2018, Dzień 2 – Globalny nadzór i badania14 listopada 2018, Dzień 3 – Zapobieganie i kontrola zakażeń, WASH (czysta woda, poprawa warunków sanitarnych i higiena) i środowisko15 listopada 2018, Dzień 4 – Optymalizacja zużycia antybiotyków w medycynie i weterynarii16 listopada 2018, Dzień 5 – Inwestycje i prace badawczo-rozwojowe dotyczące lekooporności drobnoustrojów
Więcej informacji i materiały edukacyjne na stronach:
www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week
antybiotyki.edu.pl/edwa/
antibiotic.ecdc.europa.eu/pl/informacje

Film ze strony EDC

Tematem przewodnim tegorocznego Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada), podobnie jak w ubiegłych latach, będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa, jak i pracowników służby zdrowia.