Miesięczne Archiwa: marzec R

4 postów

Wyniki wstępne POLMICRO 2023/I

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/I.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie przeprowadzona I RUNDA POLMICRO 2023 (dziesięć pytań jednokrotnego wyboru). Test będzie dostępny dla uczestników programu po zalogowaniu w dniach 20-24.03.2023 (do godz.12.00).

Sprawdzian jest dostępny dla uczestnika tylko raz, a po jego zakończeniu nie będzie możliwości zmiany udzielonych odpowiedzi.

Przypominamy, że warunkiem udostępnienia formularza odpowiedzi I rundy POLMICRO 2023 jest wypełnienie krótkiej ankiety przygotowanej na polecenie Ministerstwa Zdrowia, którą po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce „aktualne sprawdziany”.

Obowiązkowa ankieta POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Na polecenie Ministerstwa Zdrowia, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza, który po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce „aktualne sprawdziany”.

Termin przesyłania odpowiedzi mija 10 marca 2023 o godz. 12.

Wypełnienie formularza jest warunkiem przystąpienia do I rundy POLMICRO 2023, która rozpocznie się 20 marca 2023.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej