Roczne Archiwa: R

19 postów

Świadectwa i zaświadczenia 2023

Szanowni Państwo

Przypominamy, że świadectwa POLMICRO 2023 oraz zaświadczenia POLMICRO 2023, POLMICRO/MIKOLOGIA 2023 i POLMICRO/SSE 2023 zostały wygenerowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

Szkolenie

Szanowni Państwo

Zapraszamy uczestników programu POLMICRO na bezpłatne szkolenie stacjonarne „Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO”, które odbędzie się w siedzibie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie 14 grudnia 2023 w godz. 12-15.

Szkolenie kierowane jest do nowych pracowników laboratoriów uczestniczących w programie POLMICRO i będzie dotyczyło roli zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, zasad programu POLMICRO, praktycznych wskazówek dot. przebiegu programu i obsługi konta uczestnika w serwisie COBJDM.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie mailowe (w tytule maila proszę wpisać „SZKOLENIE”) na adres sprawdzian@polmicro.edu.pl do 10 grudnia 2023. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer uczestnika programu (…L…) i dane laboratorium
  3. Telefon kontaktowy

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie rozesłane 11 grudnia 2023. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczny kontakt. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2023/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne V rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/V.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratoriów

Prosimy o sprawdzenie czy dane laboratorium/zakładu na Państwa koncie są kompletne i aktualne. Niekompletne dane uniemożliwią wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2023. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

V runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 24 października zostały wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań V rundy POLMICRO 2023. Runda ma charakter edukacyjny. W ramach V rundy otrzymają Państwo zestaw zawierający 3 obiekty badań. Do czasu rozpoczęcia badania podłoża transportowe ze szczepami należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upływa 10 listopada 2023 o godz. 12.00.

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

IV runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 18 września zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań IV rundy POLMICRO 2023.

W ramach IV rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 5 preparatów mikroskopowych (preparaty mikroskopowe przez barwieniem należy utrwalić!).

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIA WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2023/ Runda II i III.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II i III runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 12-13 czerwca zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań II i III rundy POLMICRO 2023.

W ramach II rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 5 obiektów badań do identyfikacji.

W ramach III rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 3 szczepy wyłącznie do badania lekowrażliwości:

Szczep A – Enterobacter cloacae
Szczep B – Staphylococcus aureus
Szczep C – Enterococcus faecalis

Obiekty badań obu rund zostaną do Państwa wysłane wspólną przesyłką kurierską – wszystkie obiekty w jednej przesyłce.

Listy wstępne oraz formularze odpowiedzi będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej