Wyniki POLMICRO 2023/IV

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2023.
Sprawozdanie końcowe i pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu jest dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej