Szkolenie

Szanowni Państwo

Zapraszamy uczestników programu POLMICRO na bezpłatne szkolenie stacjonarne „Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO”, które odbędzie się w siedzibie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie 14 grudnia 2023 w godz. 12-15.

Szkolenie kierowane jest do nowych pracowników laboratoriów uczestniczących w programie POLMICRO i będzie dotyczyło roli zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, zasad programu POLMICRO, praktycznych wskazówek dot. przebiegu programu i obsługi konta uczestnika w serwisie COBJDM.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie mailowe (w tytule maila proszę wpisać „SZKOLENIE”) na adres sprawdzian@polmicro.edu.pl do 10 grudnia 2023. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer uczestnika programu (…L…) i dane laboratorium
  3. Telefon kontaktowy

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie rozesłane 11 grudnia 2023. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczny kontakt. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej