Świadectwa i zaświadczenia 2023

Szanowni Państwo

Przypominamy, że świadectwa POLMICRO 2023 oraz zaświadczenia POLMICRO 2023, POLMICRO/MIKOLOGIA 2023 i POLMICRO/SSE 2023 zostały wygenerowane elektronicznie; nie będzie przesyłana do Państwa ich wersja papierowa. Dokumenty znajdą Państwo wyłącznie na stronie http://polmicro.edu.pl po zalogowaniu w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.