Miesięczne Archiwa: wrzesień R

1 posta

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej