Miesięczne Archiwa: październik R

3 postów

Ważne! Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności aktualizacji i uzupełnieniu wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil. Bez ich uzupełnienia wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2022 nie będzie możliwe. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

V runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 18 października zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań V rundy POLMICRO 2022. V runda ma charakter edukacyjny, tzn. udział w niej jest obowiązkowy, ale udzielone odpowiedzi nie są oceniane.

W ramach V rundy otrzymają Państwo zestaw zawierający trzy drobnoustroje: dwa szczepy do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości oraz Campylobacter jejuni wyłącznie do oznaczenia lekowrażliwości.

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów. Zachęcamy do próby wyhodowania i oznaczenia lekowrażliwości szczepu Campylobacter jejuni, nawet jeśli Państwa laboratorium nie prowadzi rutynowej diagnostyki w tym zakresie.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 8 listopada 2022 o godzinie 12.00.

Przypominamy o konieczności aktualizacji i uzupełnieniu wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil. Bez ich uzupełnienia wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2022 nie będzie możliwe. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Koordynatorzy programu POLMICRO

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z objęciem stanowiska p.o. Dyrektora COBJDM przez dr Ewę Młodzińską od 1 października 2022, na stronie internetowej Ośrodka opublikowano aktualną wersję Programu Badań Biegłości POLMICRO (zakładka POLMICRO, plik pdf do pobrania). Zmiany w procedurze dotyczą nowych koordynatorów programu POLMICRO, którymi są obecnie dr n. o zdr. Ewa Młodzińska i mgr anal. med. Joanna Rybicka.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej