Miesięczne Archiwa: listopad R

5 postów

I runda POLMICRO SSE

Szanowni Państwo

Informujemy, że 22 listopada zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2021/SSE.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy szczepy A, B i C pochodzące z zakażeń przewodu pokarmowego. Zadaniem Państwa jest identyfikacja przesłanych izolatów zgodnie z zakresem wskazanym w zgłoszeniu do programu.

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów!

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 23 listopada na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 10 grudnia 2021 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki IV rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2021. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że po zalogowaniu na indywidualne konto w serwisie POLMICRO, mogą Państwo edytować dane laboratorium. Zmodyfikowane dane będą widoczne na koncie dopiero po zatwierdzeniu ich przez administratora (Obsługa konta uczestnika w serwisie POLMICRO).

Prosimy o wprowadzanie ewentualnych zmian w nazwach i adresach jednostek do 30 listopada, co usprawni proces przyznawania w grudniu Świadectw i Zaświadczeń za rok 2021.

Zwracamy uwagę na to, że konta uczestników biorących udział w programie POLMICRO, POLMICRO/MIKOLOGIA i POLMICRO/SSE są niezależne. Oznacza to, że dane wprowadzone na jednym koncie nie są automatycznie aktualizowane na pozostałych.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wydłużenie terminu V rundy

Szanowni Państwo

Informujemy, że na prośbę uczestników termin wypełniania formularza V rundy POLMICRO 2021 został wydłużony do 15 listopada 2021 do godz. 12:00.

Przypominamy, że zgodnie z informacjami zawartymi w liście wprowadzającym, runda ma charakter edukacyjny – jej wyniki nie będą oceniane, ale udział w niej jest niezbędny do uzyskania Świadectwa POLMICRO 2021.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej