Wydłużenie terminu V rundy

Szanowni Państwo

Informujemy, że na prośbę uczestników termin wypełniania formularza V rundy POLMICRO 2021 został wydłużony do 15 listopada 2021 do godz. 12:00.

Przypominamy, że zgodnie z informacjami zawartymi w liście wprowadzającym, runda ma charakter edukacyjny – jej wyniki nie będą oceniane, ale udział w niej jest niezbędny do uzyskania Świadectwa POLMICRO 2021.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej