Miesięczne Archiwa: Listopad R

5 postów

Wyniki II rundy POLMICRO 2020/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM dostępne są wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/MIKOLOGIA. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki IV rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM dostępne są wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2020. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne V rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne V rundy sprawdzianu POLMICRO 2020 (runda edukacyjna).

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo sprawozdanie wstępne z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda V.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej