Miesięczne Archiwa: wrzesień R

3 postów

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratorium

Szanowni Państwo

Prosimy o aktualizację i uzupełnienie wszystkich rubryk w zakładce Użytkownik/Profil dostępnej po zalogowaniu w serwisie https://polmicro.edu.pl/ do końca września.

Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

IV runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 6 września zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań IV rundy POLMICRO 2022.

W ramach IV rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć preparatów mikroskopowych (PREPARATY MIKROSKOPOWE PRZED BARWIENIEM NALEŻY UTRWALIĆ!!!).

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia Formularza odpowiedzi upływa 23 września 2022 o godzinie 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej