Miesięczne Archiwa: październik R

4 postów

Aktualizacja danych laboratoriów

Prosimy o sprawdzenie czy dane laboratorium/zakładu na Państwa koncie są kompletne i aktualne. Niekompletne dane uniemożliwią wydanie świadectw i zaświadczeń za rok 2023. Dane te są częścią stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, którą COBJDM prowadzi zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 roku, Nr 8, poz. 44) z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 31 sierpnia 2017 roku, poz. 89).

V runda POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że 24 października zostały wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań V rundy POLMICRO 2023. Runda ma charakter edukacyjny. W ramach V rundy otrzymają Państwo zestaw zawierający 3 obiekty badań. Do czasu rozpoczęcia badania podłoża transportowe ze szczepami należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upływa 10 listopada 2023 o godz. 12.00.

Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2023

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/IV.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej