Miesięczne Archiwa: kwiecień R

3 postów

II runda POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem zostały do Państwa wysłane obiekty II rundy POLMICRO 2021 (szczepy drobnoustrojów do identyfikacji). Formularz odpowiedzi będzie dostępny dla uczestników programu w dniach 20-30.04.2021 (do godz.12.00).

Wyniki I rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są wyniki I rundy sprawdzianu Polmicro 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z programu POLMICRO 2021/MIKOLOGIA runda I. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Programu POLMICRO/MIKOLOGIA uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2021/M upływa 21 kwietnia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej