Wyniki I rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są wyniki I rundy sprawdzianu Polmicro 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej