Miesięczne Archiwa: czerwiec R

3 postów

Wyniki II rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2022. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne I runda SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2022/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo WYNIKI WSTĘPNE z programu POLMICRO 2022/SSE Runda I. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

III runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że 6 czerwca zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań III rundy POLMICRO 2022.

W ramach III rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający cztery drobnoustroje do oznaczenia lekowrażliwości:

Szczep A – Citrobacter freundii
Szczep B – Serratia marcescens
Szczep C – Acinetobacter baumannii
Szczep D – Klebsiella oxytoca

Prosimy nie zwlekać z wysiewaniem szczepów.

List wprowadzający do rundy oraz formularz odpowiedzi będą dostępne od 6 czerwca na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Termin wypełnienia formularza odpowiedzi upłynie 29 czerwca 2022 o godzinie 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej