Miesięczne Archiwa: listopad R

1 posta

Wyniki wstępne POLMICRO 2023/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne V rundy POLMICRO 2023.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/V.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej