Miesięczne Archiwa: maj R

4 postów

II i III RUNDA POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

II RUNDA POLMICRO 2020 oraz III RUNDA POLMICRO 2020 zaplanowane na maj 2020 ze względu na przedłużające się ustalenia dotyczące przesyłek kurierskich zostaną przeprowadzone w pierwszych dniach czerwca. O dokładnej dacie poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Obiekty badań obu rund zostaną do Państwa wysłane wspólną przesyłką kurierską – wszystkie obiekty w jednej przesyłce.

Runda II zawierać będzie 3 szczepy drobnoustrojów wymagających wyłącznie do identyfikacji.

Runda III zawierać będzie 3 szczepy drobnoustrojów wyłącznie do badania lekowrażliwości:

Szczep A – Streptococcus pneumoniae
Szczep B – Haemophilus influenzae
Szczep C – Streptococcus pyogenes

Bardzo prosimy nie zwlekać z ożywieniem szczepów. 

Listy wstępne oraz formularze odpowiedzi będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki I rundy POLMICRO 2020/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/SSE. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Nowe zasady dotyczące odwołań

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z nowym Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi programu przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM. Odwołania będą rozpatrywane przed publikacją Sprawozdania końcowego.

Wyniki wstępne I runda POLMICRO

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda I. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników I rundy POLMICRO 2020 upływa 20 maja.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej